Het consult2016-12-14T08:22:52+01:00

Hoe verloopt uw eerste consult?

Tijdens het eerste gesprek, de intake, ga ik uitgebreid in op uw klacht(-en).

Hierbij is de naam van de ziekte niet belangrijk, wél wat de symptomen zijn en  hoe u het ervaart. Onder welke omstandigheden wordt het beter of slechter? Wanneer is het ontstaan?

Hiernaast wil ik graag veel over u zelf en uw familie weten. Hoe reageert u op bepaalde omstandigheden, hoe is uw slaappatroon, van wat voor eten houdt u? Deze vragen en nog veel meer krijgt u te beantwoorden.

U staat immers centraal!

Ik heb al uw antwoorden nodig om tot de juiste homeopatische medicatie te kunnen komen.

De duur van dit consult is gemiddeld 1,5 uur. Bij kinderen volstaat meestal 1 uur.

Het consult - honingbijen

Maatwerk

Homeopathie is echt maatwerk. Iemand die vergelijkbare klachten als u heeft, maakt grote kans met andere middelen behandeld te worden. Iedereen is immers anders, leeft onder andere omstandigheden en heeft een andere levensgeschiedenis. Hierin zit ook het grote verschil met reguliere behandelingen.

Vervolgconsult

Vervolgconsulten vinden meestal om de 4-6 weken plaats en duren gemiddeld 1 uur. Hierin bespreken we uw verbeteringen, veranderingen en eventuele andere klachten. Afhankelijk hoe ernstig en hoe lang bestaand uw klacht is, zult u korte  of langere tijd onder behandeling zijn. Het hangt er verder ook nog van af of uw klachten acuut of chronisch zijn. Acute klachten zijn sneller te behandelen dan chronische klachten.

Bij kleine kinderen kan de behandeling in de regel snel worden afgebouwd. Zij hebben vaak acute klachten en zijn nog beperkt beïnvloed door hun omgeving.

Afspraak maken