Hoe verloopt uw eerste consult?

Tijdens het eerste gesprek, de intake, ga ik uitgebreid in op uw klacht(-en) of die van uw kind.

Hierbij is de naam van de ziekte niet belangrijk, wél wat de symptomen zijn en  hoe worden deze ervaren. Onder welke omstandigheden wordt het beter of slechter? Wanneer is het ontstaan?

Hiernaast wil ik graag veel over u zelf/uw kind en uw familie weten. Hoe wordt gereageerd op bepaalde omstandigheden, hoe is het slaappatroon, van wat voor eten heeft de voorkeur? Deze vragen en nog veel meer krijgt u te beantwoorden.

U/Uw kind staat immers centraal!

Ik heb al uw antwoorden nodig om tot de juiste homeopatische medicatie te kunnen komen.

De duur van dit consult is gemiddeld 1,5 uur. Bij kinderen volstaat meestal 1 uur.

Het consult - honingbijen

Maatwerk

Homeopathie is echt maatwerk. Iemand die vergelijkbare klachten als u heeft, maakt grote kans met andere middelen behandeld te worden. Iedereen is immers anders, leeft onder andere omstandigheden en heeft een andere levensgeschiedenis. Hierin zit ook het grote verschil met reguliere behandelingen.

Vervolgconsult

Vervolgconsulten vinden meestal om de 4-6 weken plaats en duren gemiddeld 1 uur. Hierin bespreken we verbeteringen, veranderingen en eventuele andere klachten. Afhankelijk hoe ernstig en hoe lang bestaand de klacht is, zal de behandeling korte of langere tijd in beslag nemen. Het hangt er verder ook nog van af of de klachten acuut of chronisch zijn. Acute klachten zijn sneller te behandelen dan chronische klachten.

Bij kleine kinderen kan de behandeling in de regel snel worden afgebouwd. Zij hebben vaak acute klachten en zijn meestal beperkt beïnvloed door hun omgeving.

Klassieke homeopathie en reguliere behandeling

Homeopathie kan goed naast reguliere medicatie toegepast worden. Het is niet nodig de door uw huisarts of specialist voorgeschreven medicatie te stoppen. Vaak blijkt tijdens de behandeling dat deze medicatie kan worden afgebouwd. Dit gaat altijd in overleg met uw behandelaar.

Mijn consulten voldoen aan de eisen van het RIVM, RBCZ en de NVKH.